נפתח הרישום לחוגים לשנה הבאה!


איך נרשמים?
  • חפשו את החוג הרצוי בשדה החיפוש.
  • ניתן לשייכו לסוג הפעילות לנוחותכם.
  • לחצו על "הרשם".

חשוב:

  • מלאו את הפרטים, אשרו את תנאי ההרשמה ולחצו על "המשך לתשלום".
  • מספר התשלומים המקסימלי הינו כמספר חודשי הפעילות.
  • לתצוגה אופטימלית מומלץ להיכנס מהמחשב או מהטאבלט.
  • במידה ונתקלתם בבעיה, פנו אלינו: office@t-y.org.il

שימו לב:

מובהר בזאת, כי משתתפי החוג מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בלבד מטעם הרשות, מתחת לגילאי 18 וכי ההורים רשאים לרכוש באופן עצמאי ועל חשבונם, ביטוח פרטי נוסף.

חשוב! אין באמור לעיל משום להוות ייעוץ משפטי מחייב או ספציפי וכן אין באמור משום להוות ייעוץ בדיני ביטוח.

עדכונים חשובים:
  • חדש: NIA גם בימי שני בבוקר
  • חוג טריקינג בצור יצחק