טופס בקשה לביטול חוג

בהתאם לנוהל הביטול, משתתף המבקש לבטל את הרשמתו יחויב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי.
לאחר מועד זה אין ביטולים עד סוף השנה , לא ניתן לעבור לחוג אחר ולא יוחזר התשלום. התאריך האחרון לביטול חוגים הנו 4.30 לחוגים שמשכם 11 חודשים ו- 3.31 לחוגים שמשכם 10 חודשים;
הודעת ביטול רישום שנעשה במשרדי המרכז או באתר האינטרנט ניתן למסור בכל עת בכתב בלבד, עד ליום
ה-25 לכל חודש להנהלת המרכז באמצעות טופס "ביטול חוג" המצוי באתר המרכז.