הרשמה למסלולים – בית הספר לתנועה ולמחול

הרשמה לפי קבוצות לתושבי צור יצחק בלבד!

גילאי גן

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

כיתות א' עד ב'

כיתה ד'

כיתה ו'-ח'

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

שינוי גודל גופנים