הרשמה למסלולים – בית הספר לתנועה ולמחול

הרשמה לפי קבוצות לתושבי צור יצחק בלבד!

גילאי גן

הקבוצה מלאה!
על מנת להכנס לרשימת המתנה, יש להתקשר למרכז הקהילתי או לשלוח מייל לכתובת: office@t-y.org.il
נא לציין במייל את שם המשתתף, ענף, קבוצת גיל ומספר טלפון לחזרה

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

כיתות א' עד ב'

כיתה ד'

כיתה ו'-ח'

לא רואים את טופס ההרשמה?

לא רואים את טופס ההרשמה?

שינוי גודל גופנים